سماور گازی ۸ لیتری پیلوت دار سهند (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۲۰۸۰۱
سماور گازی ۶ لیتری پیلوت دار نقشینه (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۲۰۶۰۷
سماور گازی ۶ لیتری پیلوت دار گنجینه (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۲۰۶۰۹
سماور گازی ۶ لیتری پیلوت دار ترنج (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۲۰۶۰۶
سماور گازی ۴ لیتری پیلوت دار پگاه (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۲۰۴۰۳
سماور گازی ۸ لیتری پیلوت دار سهند سیمین (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، دسته باکالیت، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۲۰۸۰۲
سماور گازی ۶ لیتری پیلوت دار نقشینه سیمین (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، دسته باکالیت، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۲۰۶۱۰
سماور گازی ۶ لیتری پیلوت دار گنجینه سیمین (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، دسته باکالیت، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۲۰۶۱۱
سماور برقی ۵ لیتری ترموستات دار با قوری چینی سویل (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۱۰۵۰۲
سماور برقی ۵ لیتری ترموستات دار (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۱۰۵۰۱
سماور برقی ۷ لیتری ترموستات دار سورن (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۱۰۷۰۲
سماور برقی ۷ لیتری ترموستات دار سیلور (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۱۰۷۰۱
سماور برقی ۵٫۵ لیتری ترموستات دار سارینا (بدنه برنج، پوشش نیکل کروم، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۱۱۰۵۰۳
سماور ذغالی ۵ لیتری زرینه (بدنه برنج، پوشش ندارد، طلایی) ۱۰۰۰۳۵۱۴۰۵۰۱
کتری روگازی ۵ لیتری برنجی آبگینه (پوشش نیکل کروم، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۲۰۰۵۰۱
کتری روگازی ۵ لیتری برنجی ارغوان (پوشش نیکل کروم، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۲۰۰۵۰۶
کتری روگازی ۵ لیتری برنجی آیلین (پوشش نیکل کروم، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۲۰۰۵۰۷
کتری روگازی ۴ لیتری برنجی آترین (پوشش نیکل کروم، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۲۰۰۴۰۱
کتری روگازی ۴ لیتری برنجی نسترن (پوشش نیکل کروم، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۵۲۰۰۴۰۲
کتری روگازی ۵٫۵ لیتری استیل القایی سانلی (بدنه استیل، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۳۲۵۰۵۰۴
کتری روگازی ۵ لیتری استیل القایی آیلین (بدنه استیل، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۳۲۵۰۵۰۳
کتری روگازی ۴ لیتری استیل القایی آترین (بدنه استیل، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۳۲۵۰۴۰۲
کتری روگازی ۴ لیتری استیل القایی نسترن (بدنه استیل، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۳۲۵۰۴۰۱
کتری روگازی ۵ لیتری استیل القایی نارین (بدنه استیل، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۳۲۵۰۵۰۲
کتری روگازی ۶ لیتری استیل القایی آبنوس (بدنه استیل، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۳۲۵۰۶۰۲
کتری روگازی ۶ لیتری استیل آبنوس (بدنه استیل، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۳۲۰۰۶۰۲
کتری روگازی ۵ لیتری استیل میترا (بدنه استیل، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۳۲۰۰۵۰۳
کتری روگازی ۵ لیتری استیل ونوس (بدنه استیل، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۳۲۰۰۵۰۴
کتری روگازی ۶ لیتری استیل آلاله (بدنه استیل، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۳۲۰۰۶۰۱
کتری روگازی ۵ لیتری استیل مینا (بدنه استیل، با قوری چینی، نقره ای) ۱۰۰۰۳۳۲۰۰۵۰۲
اجاق گاز تک شعله آذرخش (با فندک برقی) ۱۰۰۰۳۳۳۲۰۱۰۱

عالی نسب

درسال ۱۳۲۹ شرکت تولیدی صنایع نفت و گاز عالی نسب توسط مرحوم میر مصطفی عالی نسب با هدف تولید بخشی ازلوازم خانگی نفت سوز مورد نیاز خانواده های ایرانی تأسیس گردید. کیفیت، زیبایی، ایمنی و تنوع طرح سماور و کتری های عالی نسب چند نسل از مردم کشور را طرفدار خود نگهداشته است.