دم آور ژئوتک (مشکی – ۱۶۵۰ وات –  ۰/۷ + ۱/۸ لیتر – شیشه شات + استیل مات) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۴۰۰
دم آور آلفالوکس (سفید – ۱۶۵۰ وات – ۰/۷ + ۱/۸ لیتر – شیشه شات + استیل مات) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۴۰۱
دم آور یرتکس (مشکی – ۱۶۵۰ وات –  ۰/۷ + ۱/۸ لیتر – چینی + استیل مات) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۴۰۲
دم آور ویالاکس (سفید – ۱۶۵۰ وات – ۰/۷ + ۱/۸ لیتر – چینی + استیل) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۴۰۳
دم آور فریکور (مشکی – ۱۶۵۰ وات –  ۰/۷ + ۱/۸ لیتر – استیل مات + استیل مات) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۴۰۴
دم آور دریپلا (سفید – ۱۶۵۰ وات –  ۰/۷ + ۱/۸ لیتر – استیل مات + استیل مات) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۴۰۵
دم آور فلکسیز (مشکی – ۱۶۵۰ وات – ۰/۷ + ۱/۸ لیتر – استیل  + استیل) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۴۰۶
دم آور بیو ایر (سفید – ۱۶۵۰ وات – ۰/۷ + ۱/۸ لیتر – استیل + استیل) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۴۰۷
دم آور ساوینو (مشکی – ۱۶۵۰ وات – ۰/۷ + ۱/۸ لیتر – شیشه شات + ای بی اس) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۴۰۸
دم آور لی له (سفید – ۱۶۵۰ وات – ۰/۷ + ۱/۸ لیتر – شیشه شات + ای بی اس) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۴۰۹
قهوه جوش هستر (مشکی – ۸۰۰ وات –  ۳۰۰میلی لیتر – استیل مات) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۷۰۰
قهوه جوش هنریته (سفید – ۸۰۰ وات – ۳۰۰ میلی لیتر – استیل مات) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۷۰۱
سماور کنزی (سفید – ۱۵۰۰ وات – ۱/۲ + ۳/۰ لیتر – شیشه + شیشه) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۹۰۰
سماور آلفونسو (مشکی – ۱۵۰۰ وات – ۱/۲ + ۳/۰ لیتر – شیشه + شیشه) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۹۰۱
سماور هانیبال (سفید – ۱۵۰۰ وات – ۱/۲ + ۳/۰ لیتر – چینی + شیشه) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۹۰۲
سماور لمبرت (مشکی – ۱۵۰۰ وات – ۱/۲ + ۳/۰ لیتر – چینی + شیشه) ۱۹۰۱۷۰۱۱۱۹۰۳
اتو پرس کارملو (سفید – ۲۱۰۰ وات – ۴۶ کیلو گرم + ۱/۵ لیتر) ۱۹۰۱۷۰۱۱۰۵۰۰
اتو پرس برت هولد (نقره ای – ۲۱۰۰ وات – ۴۶ کیلو گرم + ۱/۵ لیتر) ۱۹۰۱۷۰۱۱۰۵۰۱
اتو پرس لئونارد (سفید – ۲۱۰۰ وات – ۴۶ کیلو گرم + ۱/۰ لیتر) ۱۹۰۱۷۰۱۱۰۵۰۲
اتو پرس ولنتین (نقره ای – ۲۱۰۰ وات – ۴۶ کیلو گرم + ۱/۰ لیتر) ۱۹۰۱۷۰۱۱۰۵۰۳

رابیلوکس

رابیلوکس در سال ۲۰۰۷ در تأسیس گردید. در طول سال‌ها فعالیت، رابیلوکس مبتکر راه‌های نوین در صنعت تولید لوازم خانگی بوده است و نوآوری آن در تولید محصولات برقی، وسایل پذیرایی، ظروف و سایر لوازم آشپزخانه مانند انواع چای‌سازها، غذاسازها، خردکن‌ها و صدها محصول ادامه دارد. یکی از ویژگی‌های برجسته محصولات رابیلوکس، کارایی بالا، طراحی منحصربه فرد و همگام‌بودن با تکنولوژی روز دنیا است.