سرویس غذاپز استیل کرکماز

قابلمه قطر 24 سانتیمتر، ارتفاع 14 سانتیمتر، حجم 6.3 لیتر قابلمه کوتاه قطر 24 سانتیمتر، ارتفاع 9 سانتیمتر، حجم 3.8 لیتر قابلمه قطر 20 سانتیمتر، ارتفاع 11 سانتیمتر، حجم 3.7 لیتر قابلمه قطر 16 سانتیمتر، ارتفاع 9 سانتیمتر،حجم 2.5 لیتر

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.