سرویس ۶ پارچه غذاپز کاپا جی آر کرکماز

888,000 تومان

قابلمه با: قطر 16 سانتی متر ارتفاع 9 سانتی متر حجم 2.0 لیتر

قابلمه با: قطر 18 سانتی متر ارتفاع 10 سانتی متر حجم 2.8 لیتر

قابلمه با: قطر 20 سانتی متر ارتفاع 11 سانتی متر حجم 3.7 لیتر

در انبار موجود نمی باشد