سرویس ۷ پارچه اوزونا کرکماز

900,000 تومان

قابلمه با:
قطر 26 سانتی متر
ارتفاع 6.5 سانتی متر
حجم 3.5 لیتر
قابلمه با:
قطر 24 سانتی متر
ارتفاع 11 سانتی متر
حجم 4.5 لیتر
قابلمه با:
قطر 20 سانتی متر
ارتفاع 10.5 سانتی متر
حجم 3.3 لیتر
تابه با:
قطر 26 سانتی متر
ارتفاع 5.4 سانتی متر
حجم 2.8 لیتر

در انبار موجود نمی باشد