سرویس ۷ پارچه غذاپز آروما کرکماز

1,207,000 تومان

قابلمه با: قطر 24 سانتی متر ارتفاع 12 سانتی متر حجم 4.6 لیتر قابلمه با: قطر 20 سانتی متر ارتفاع 10 سانتی متر حجم 3.7 لیتر قابلمه با: قطر 16 سانتی متر ارتفاع 9 سانتی متر حجم 2.0 لیتر روغن داغ کن با: قطر 16 سانتی متر ارتفاع 8 سانتی متر حجم 1.8 لیتر

در انبار موجود نمی باشد