سرویس ۸ پارچه غذاپز ورتکس کرکماز

قابلمه با: قطر 24 سانتی متر ارتفاع 12 سانتی متر حجم 5.5 لیتر قابلمه با: قطر 20 سانتی متر ارتفاع 11 سانتی متر حجم 3.0 لیتر قابلمه با: قطر 16 سانتی متر ارتفاع 9 سانتی متر حجم 2.0 لیتر تابه با: قطر 24 سانتی متر ارتفاع 7 سانتی متر حجم 3.0 لیتر

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.