سرویس ۸ پارچه غذاپز پرلا کرکماز

1,426,000 تومان

قابلمه قطر 24 سانتی متر ارتفاع 12 سانتی متر حجم 5.5 لیتر

قابلمه قطر 20 سانتی متر ارتفاع 10 سانتی متر حجم 3.0 لیتر

تابه قطر 24 سانتی متر ارتفاع 5 سانتی متر حجم 2.0 لیتر

روغن داغ کن قطر 16 سانتی متر ارتفاع 9 سانتی متر حجم 1.8 لیتر

در انبار موجود نمی باشد