سرویس ۹ پارچه غذاپز ماویش کرکماز

1,566,000 تومان

قابلمه قطر 16 سانتی متر، ارتفاع 10 سانتی متر قابلمه قطر 20 سانتی متر، ارتفاع 11 سانتی متر قابلمه بلند قطر 24 سانتی متر، ارتفاع 14 سانتی متر قابلمه کوتاه قطر 24 سانتی متر، ارتفاع 8 سانتی متر تابه تکدسته قطر 24 سانتی متر ارتفاع 6 سانتی متر

در انبار موجود نمی باشد