سرویس ۹ پارچه غذاپز کاپا کرکماز

1,615,000 تومان

قابلمه قطر 16 سانتی متر، ارتفاع 9 سانتی متر

قابلمه قطر 20 سانتی متر، ارتفاع 10 سانتی متر

قابلمه قطر 24 سانتی متر، ارتفاع 12 سانتی متر

تابه دودسته قطر 24 سانتی متر، ارتفاع 6.5 سانتی متر

تابه تکدسته قطر 24 سانتی متر، ارتفاع 5 سانتی متر

در انبار موجود نمی باشد