تابه تکدسته بدون درب تفلون تابان

60,000 تومان87,000 تومان

صاف