تابه تکدسته بدون درب تفلون تابان

190,000 تومان280,000 تومان