تابه تکدسته بدون درب تفلون تابان

60,000 تومان86,000 تومان

صاف