سرویس ۱۸ پارچه آشپزخانه فلورا کرکماز

4,497,000 تومان

سرویس آشپزخانه 18 تکه استیل کرکماز مدل فلورا سرویس غذاپز 8 تکه فلورا سرویس قهوه جوش 4 تکه فلورا سرویس چای ساز 4 تکه فلورا سرویس زودپز 2 تکه تسا 7.0 لیتر

در انبار موجود نمی باشد