سرویس ۳ پارچه سرامیک میا کرکماز

تابه دو دسته:
قطر 26 سانتی متر
ارتفاع 7.5 سانتی متر
حجم 3.5 لیتر
تابه تکدسته:
قطر 26 سانتی متر
ارتفاع 5.5 سانتی متر
حجم 2.5 لیتر

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.