سرویس ۷ پارچه غذاپز روزاویتا کرکماز

1,195,000 تومان

قابلمه با: قطر 26 سانتی متر ارتفاع 8 سانتی متر حجم 4.2 لیتر

قابلمه با: قطر 24 سانتی متر ارتفاع 11 سانتی متر حجم 4.5 لیتر

قابلمه با: قطر 20 سانتی متر ارتفاع 9 سانتی متر حجم 3.0 لیتر

تابه با: قطر 26سانتی متر ارتفاع 5 سانتی متر حجم 2.5 لیتر

در انبار موجود نمی باشد