سرویس ۷ پارچه غذاپز کاپا جی آر کرکماز

1,254,000 تومان

قابلمه با: قطر 16 سانتی متر ارتفاع 9 سانتی متر حجم 1.8 لیتر

قابلمه با: قطر 20 سانتی متر ارتفاع 10 سانتی متر حجم 3.0 لیتر

قابلمه با: قطر 24 سانتی متر ارتفاع 12 سانتی متر حجم 5.5 لیتر

تابه تکدسته با: قطر 24 سانتی متر ارتفاع 6.5 سانتی متر حجم 3.0 لیتر

در انبار موجود نمی باشد