سرویس ۸ پارچه غذا پز رزانا کرکماز

2,541,000 تومان

قابلمه با: قطر 24 سانتی متر ارتفاع 12 سانتی متر حجم 5.5 لیتر قابلمه با: قطر 20 سانتی متر ارتفاع 11 سانتی متر حجم 3.0 لیتر قابلمه با: قطر 16 سانتی متر ارتفاع 8 سانتی متر حجم 1.5 لیتر تابه با: قطر 24 سانتی متر ارتفاع 7 سانتی متر حجم 3.0 لیتر

در انبار موجود نمی باشد