سرویس ۹ پارچه غذاپز آلفا کرکماز

1,828,000 تومان

قابلمه قطر 16 سانتی متر، ارتفاع 9 سانتی متر، با درب

قابلمه قطر 20 سانتی متر، ارتفاع 11 سانتی متر، با درب

قابلمه قطر 24 سانتی متر، ارتفاع 12 سانتی متر، با درب

تابه قطر 24 سانتی متر، ارتفاع 8 سانتی متر، دودسته با درب

تابه قطر 24 سانتی متر، ارتفاع 6 سانتی متر، تکدسته بدون درب

در انبار موجود نمی باشد